Cilvēki, kuri klausās audio grāmatas, gadā nopelna par 13 000 dolāru vairāk nekā taustāmo grāmatu lasītāji.

Audio Publishers Association (APA) ir bezpeļņas tirdzniecības asociācija, kas aizstāv biznesa intereses audio izdevējiem. APA sastāv no audio izdevniecības un tās saskarnozaru piegādātājiem, izplatītājiem un mazumtirgotājiem par mutvārdu produktu to saistītajās jomās (ražošana, izplatīšana un audio grāmatu pārdošanu).


Šī pētījuma ietvaros tika aptaujāti 7 500 peronu vecumā 18+. Rezultāti tika iegūti veicot telefona zvanu intervijas un web aptaujas (CATI un CAWI pētījuma metode). Pirms fokusa grupām, tās dalībniekiem tika sniegta papildus informācija par audio grāmatu tirgu. Iegūtie rezultāti ir iekļauti zemāk esošajā pētījuma apkopojumā.
Gandrīz katru gadu APA veic audio grāmatas tirgus un mērķauditorijas izpēti. Viena no asociācijas pārstāvēm, Keitlīna Frīdmane (Kaitlin Friedmann) dalījās ar mums ar 2010. gada pētījuma rezultātiem. Pētījumā viņi ieguva šādus demogrāfiskos rādītājus:

  • Kopumā tika aptaujāti 1 478 pieaugušie un 220 jaunieši vecumā starp 15 un 18 gadiem;
  • Vairāk nekā viena trešdaļa pieaugušo (virs 18 gadiem) respondentu (37%) ir dzirdējuši par audio grāmatām;
  • Vidējais audio grāmatu klausītāju vecums ir 48 gadi. Viņi ir nedaudz jaunāki par parasto grāmatu lasītājiem, kuru vidējais vecums ir 51 gads;

Kā audio grāmatu klausītājus sevi spilgti ir iezīmējuši jaunieši. Viena ceturtā daļa (23%) audio grāmatu klausītāju ir 18 un 24 gadu jauni. Kā arī, šie jaunieši biežāk nekā citas vecuma grupas ir veikuši savus pēdējos pirkumus internetā vai interneta veikalos.

Audio grāmatu klausītāji grāmatas lasa daudz biežāk nekā lasītāji. 2009. gadā 90% klausītāju izlasīja vismaz vienu grāmatu. Klausītāji, kuri bieži ‘’lasa grāmatas’’ (2009. gadā noklausījās vismaz četras un vairāk audio grāmatu) vidēji izlasīja 15 grāmatas, salīdzinājumā ar regulārajiem lasītājiem, kuri izlasīja 6 grāmatas.

2009. gada rezultāti parādīja, ka šajā laikā pirmo reizi audio grāmatu lejupielāžu skaits pārsniedza izpārdoto audio grāmatu skaitu CD formātā. 2010. gadā tika iegūti rezultāti, ka 15% pieaugušie un 19% jaunieši (vecumā līdz 18 gadiem) audio grāmatas lejupielādēja internetā.

58% klausītāji piekrīt faktam, ka audio versijas grāmatas padara interesantākas nekā tās ir taustāmajā versijā.

Gandrīz puse klausītāju (45%), kuru bērni ir jaunāki par 18 gadiem, saka, ka viņu bērni labprāt klausās audio grāmatas. 49% klausītāju jūtot, ka viņu bērnu mīlestība pret grāmatu lasīšanu pieaug. Tajā pat laikā, 59% norāda, ka ar audio grāmatu atskaņošanas palīdzību, viņi ‘’izlasa’’ grāmatas, kuras visticamāk viņi nekad nebūtu izlasījuši (piemēram, skolā norādīto obligāto literatūru).

Fokusa grupās skolotāji piekrita, ka audio grāmatas bērnos izraisa interesi par grāmatām kā tādām. Grāmata audio formātā sasniedz bērnu, kurš konkrēto izdevumu citādāk nebūtu izlasījis. Kā arī, pētījums norāda, ka audio grāmatu klausītāji ir labāk izglītoti par tiem, kuri audio grāmatas neklausās (21%). Viņi strādā profesijās, kuras ir apguvuši un divreiz vairāk nekā parasto grāmatu lasītāji, ir saņēmuši doktora grādu.

Kā arī, cilvēki, kuri klausās audio grāmatas, gadā nopelna par 13 000 dolāru vairāk nekā taustāmo grāmatu lasītāji. Tas parāda to, ka audio grāmatu lasītāji ir vairāk tendēti uz pašizaugsmi, kas sniedz rezultātus ne tikai privātajā dzīvē, bet arī darba vietā.

2010. gada aptaujas rezultāti norāda, ka automašīnas joprojām ir populārākā vieta, kur tiek atskaņotas audio grāmatas. 52% audio grāmatu klausītāju ir automašīnas šoferi vai pasažieri gan ikdienā, gan dodoties garos ceļojumos. 51% respondentu audio grāmatas ir sākuši klausīties tieši tādēļ, lai sevi izklaidētu garos braucienos.

66% klausītāju stāsta, ka grāmatas klausīšanās automašīnā ir iemesls, kāpēc viņi izvēlas viena formāta grāmatas (CD, mp3).

Iegūtie dati atklāj, ka klausītāji audio grāmatas izmanto ne tiksi automašīnā, bet arī atrodoties mājās. 43% atklāja, ka audio grāmatas viņi izmanto, lai mājās atpūstos. 64% klausītāju piekrīt, ka audio grāmatas ir lielisks veids, kā padarīt vairāk darbus (klausies grāmatu un, piemēram, gatavo ēst).

Klausītāji visbiežāk saņem ieteikumus no saviem draugiem (27%) kādas audio grāmatas noklausīties.
Bibliotekāri, kolēģi un skolotāji klausītājiem palīdz atrast īsto audio grāmatu ierakstu, tādējādi veidojot tādu kā vienu vienotu sabiedrības daļu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Populārākie raksti